Τρίτο Διεπιστημονικό Συνέδριο
Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας: 
Σημεία αναφοράς ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού

Ροταριανού Ομίλου Κερκύρας

Το Συνέδριο διεξάγεται με την Αιγίδα του Ροταριανού Ομίλου Κερκύρας.

Βίντεο-Απόσπασμα από την Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας (YouTube)

Ραδιοφωνικό Σπότ

Βίντεο Σπότ

Συνδιοργάνωση του Εργαστηρίου Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής Κληρονομιάς του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, της Ερευνητικής Ομάδας IHRC του ΤΑΒΜ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστημίου με τη συνεργασία της Έδρας UNESCO του Ιονίου Πανεπιστημίου για τις απειλές κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των σχετικών με την πολιτιστική κληρονομιά δραστηριοτήτων, του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας και των Μουσειακών Συλλογών Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του συνεδρίου είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία) και τον πολιτισμό. Ως «ανθρώπινα δικαιώματα» εννοούνται για τις ανάγκες του συνεδρίου όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, που προστατεύονται σε διεθνές, ενωσιακό και εσωτερικό δίκαιο. Ενδεικτικά παρατίθενται: η αξία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η ισότητα, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία λόγου και έκφρασης, η ελευθερία του τύπου, η ελευθερία της τέχνης, έρευνας, διδασκαλίας, εκπαίδευσης, το δικαίωμα στον πολιτισμό, η πνευματική ιδιοκτησία, η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Η πληροφορία εννοείται κατά την πλέον ευρεία της έννοια (είτε ενσωματωμένη σε φορέα είτε ανεξάρτητη από τον φορέα της) σε οποιοδήποτε περιβάλλον διαχείρισής της.

To συνέδριο είναι το τρίτο Διεπιστημονικό Συνέδριο με επίκεντρο την πληροφορία συνδιοργάνωσης Εργαστηρίων του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Ερευνητικής Ομάδας IHRC και άλλων φορέων. Το πρώτο συνέδριο διεξήχθη στην Αθήνα, 24 και 25 Μαΐου 2013, με τίτλο ‘Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο και το δεύτερο διεξήχθη στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας, 28 και 29 Απριλίου 2017, με τίτλο ‘Παιδί και Πληροφορία: αναζητήσεις και προσεγγίσεις ιστορίας, δικαίου-δεοντολογίας, πολιτισμού.

Χορηγός Συνεδρίου: Κτήμα Θεοτόκη-Theotoky Estate