Πρόσκληση

Διεπιστημονικό Συνέδριο
Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την Εποχή της Πληροφορίας: 
Σημεία αναφοράς ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ομιλιών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν περιλήψεις για κρίση προς παρουσίαση στο συνέδριο στις θεματικές του συνεδρίου, 250 λέξεων, μέχρι την 15η Μαρτίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση submissions@ihrc.gr. Οι συμβολές που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εκδοθούν σε τόμο πρακτικών, ενώ επίσης θα προωθηθούν προς δημοσίευση σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ειδικών συνεδριών:

Οι ερευνητές που θέλουν να διοργανώσουν ειδικές συνεδρίες/στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο του συνεδρίου καλούνται να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές στο submissions@ihrc.gr. Προθεσμία: 1η Απριλίου 2024

Η κρίση των προτάσεων γίνεται ανά την υποβολή τους με αποστολή ενημέρωσης εντός δέκα ημερών από την ηλεκτρονική κατάθεσή τους.

Τα πρακτικά του πρώτου διεπιστημονικού συνεδρίου δημοσιεύθηκαν το 2014 από τη Νομική Βιβλιοθήκη  με τίτλο ‘Ιστορία της Πληροφορίας: Σημεία αναφοράς από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο, σσ. 1-688, και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.nb.org/istoria-tis-pliroforias.html.

Τα πρακτικά του δεύτερου διεπιστημονικού συνεδρίου δημοσιεύθηκαν από τις εκδόσεις Οσελότος το 2018 με τίτλο ‘Παιδί και Πληροφορία-αναζητήσεις και προσεγγίσεις ιστορίας, δικαίου, δεοντολογίας και πολιτισμού’, σσ. 1-548, και είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.ocelotos.eu/

Σε ηλεκτρονική μορφή τα πρακτικά είναι ελεύθερα διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://events.ihrc.gr/infokid2017/ 

Χορηγός Συνεδρίου: Κτήμα Θεοτόκη-Theotoky Estate