Θεματικές

Αναφέρονται ενδεικτικά οι θεματικές του Συνεδρίου:

 • Αρχεία, μουσεία, βιβλιοθήκες και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ιστορία της πληροφορίας και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Tεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ανθρώπινα δικαιώματα και πληροφορία σε ‘δύσκολους’ χώρους: νοσοκομείο, φυλακή, ανάκριση
 • Η πρόσβαση στην πληροφορία ως δικαίωμα  από ιστορικής, νομικής ή/και πολιτιστικής σκοπιάς
 • Η ελευθερία έρευνας, τέχνης, εκπαίδευσης από ιστορικής, νομικής ή/και πολιτιστικής σκοπιάς
 • Ανθρώπινα δικαιώματα, πληροφορία και λογοτεχνία
 • Πνευματική ιδιοκτησία και πληροφορία από ιστορικής, νομικής ή/και πολιτιστικής σκοπιάς
 • Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Δεοντολογία της πληροφορίας από ιστορικής, νομικής ή/και πολιτιστικής σκοπιάς
 • Πολιτιστική κληρονομιά, ανθρώπινα δικαιώματα και πληροφορία
 • Fake news’, δημοσιογραφία και ανθρώπινα δικαιώματα
 • ΜΜΕ, ελευθερία του λόγου και πληροφορία
 • Προσωπικά δεδομένα και εξελίξεις προστασίας τους
 • Ψυχολογία της πληροφορίας
Χορηγός Συνεδρίου: Κτήμα Θεοτόκη-Theotoky Estate